13E082VS – OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Predmet nosi 6 kredita.  U odnosu na predmet za 3 kredita, ima dvostruko više časova nastave, dok  je gradivo koje se efektivno predaje obimnije za oko 20%.  Na ovom predmetu stiču se temeljna znanja iz oblasti Verovatnoće i Statistike koja pomažu razumevanju gradiva mnogih predmeta u kasnijim semestrima studija.

******** Da bi se predmet mogao držati potrebno je da bude izabran od 20 ili više studenata

Nastavnici:  Prof. Dr Milan Merkle ,  Dr Bojana Mihailović

Demonstrator na predmetu:  Ljubica Cimeša, student  četvrte godine OS

Udžbenik:  Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike,  4.  izdanje – Akademska Misao 2016 (osim teorije sadrži preko  200 rešenih primera i preko 300 zadataka).

Gradivo:   Po udžbeniku- Glave 1-6 , glave  8 – 10 (bez nekih delova),
glava 14 cela.   (Sadržaj)

Ocenjivanje:  Kolokvijum 30 poena, ispit 70 poena. Kolokvijum nije uslov za polaganje ispita, a računa se u zbiru ako je K ≥ 15 . Ispit je položen sa I ≥ 15, a ocena se tada izvodi iz zbira poena K + I . Za ocenu 6 potrebno je osvojiti 51 poen.

Trajanje poena:  Poeni  K sa kolokvijuma traju do poslednjeg roka u kome je moguće položiti predmet bez ponovnog upisa, pod uslovom da je K ≥ 15.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje:  Kad  se mogu  nadoknaditi ili popraviti kolokvijumi?
Odgovor:    U terminu junskog roka student  može da izabere da polaže  kolokvijum umesto ispita. To je jedina mogućnost  nadoknade ili popravke kolokvijuma.   Student koji izabere ovu opciju ne može da polaže ispit u junskom roku.

Pitanje:  Šta ako na popravnom kolokvijumu osvojimo manje poena nego prvi put?
Odgovor: Ako radite popravni kolokvijum,  time poništavate prethodno dobijene poene  i u tom slučaju važi se samo  rezultat drugog pokušaja, i  ukoliko je on lošiji od prvog.

Pitanje:  Kako se polaže posle junskog roka?
Odgovor: Posle juna, važe osvojeni poeni K ≥ 15 ,  i polaže se ispit za 70 poena.