13S082VS – OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Nastavnici:  Prof. Dr Milan Merkle ,  dr. Bojana Mihailović
Demonstratori na predmetu:  (Link)
Udžbenik:  Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike,  4.  izdanje – Akademska Misao 2016 (osim teorije sadrži preko  200 rešenih primera i preko 300 zadataka).
Gradivo:   Po udžbeniku- Glave 1-6  (bez  1.10, 4.7 , 4.10, 5.2 ),  glave  8 – 10 (bez nekih delova), glava 14 cela.   (Sadržaj)

Ocenjivanje:  Laboratorijske vežbe 6,  Semestralni radovi 14,  dva kolokvijuma po 25 poena ,  ispit 30 poena. Kolokvijumi se održavaju  u kolokvijumskim nedeljama. Ocena se izvodi prostim sabiranjem  osvojenih poena.  Za ocenu 6 potrebno je osvojiti 51 poen.

Trajanje poena:  Lab vežbe i semestralni rad su predispitne obaveze i poeni  traju do poslednjeg roka u kome je moguće položiti predmet bez ponovnog upisa. Poeni sa kolokvijuma 1 i 2  važe u prva dva roka.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje:  Kad  se mogu  nadoknaditi ili popraviti kolokvijumi?
Odgovor:   U terminu junskog roka studenti mogu da umesto  ispita da rade  prvi  ili drugi kolokvijum.  U julskom roku biće samo ispit (uz priznavanje poena sa kolovijuma).  Posle julskog roka  poeni osvojeni na kolokvijumima više ne važe  i radi se ispit za 80 poena, uz  sačuvanih  do 20 poena sa  lab vežbi  i prezentacija
Pitanje:  Šta ako na popravnom kolokvijumu osvojimo manje poena nego prvi put?
Odgovor: Ako radite popravni kolokvijum,  time poništavate prethodno dobijene poene  i u tom slučaju važi se samo  rezultat drugog pokušaja, i  ukoliko je on lošiji od prvog.
Pitanje:  Kako se polaže posle julskog roka?
Odgovor: Posle julskog roka studenti polažu ispit za 80 poena + predispitne obaveze  20 poena maks.

Download the PDF file .