13E082VISR – OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Nastavnici:  Prof. Dr Milan Merkle ,  asistent  mast. mat.  Milica Jovalekić
Demonstratori na predmetu:  (Link)
Udžbenik:  Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike,  4.  izdanje – Akademska Misao 2016 (osim teorije sadrži preko  200 rešenih primera i preko 300 zadataka).
Gradivo:   Po udžbeniku – Glave 1-4,  osnovni elementi  iz 5.1, glava 6  (bez  1.10, 4.7 , 4.10, 5.2 ) , glava 14,  (Sadržaj)

Ocenjivanje:  Predispitni poeni (nije  uslov za ispit):  Laboratorijske vežbe L=6 poena, kolokvijum  K=24 poena. Ispit I=70 poena. Kolokvijum se računa se u zbiru samo  ako je  K  12, inače je K=0.    Ispit je položen sa  I  35,  a ocena se tada izvodi iz zbira poena  L + K + I.  Za ocenu 6 potrebno je osvojiti  51 poen u zbiru.

Trajanje poena:  Lab vežbe i  kolokvijum su predispitne aktivnosti  i poeni  traju do poslednjeg roka u kome je moguće položiti predmet bez ponovnog upisa.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje:  Šta dolazi od gradiva na kolokvijumu?
Odgovor:   Materijale i uputstva za spremanje kolokvijuma možete naći  ovde  .
Pitanje:  Šta dolazi od gradiva na ispitu?
Odgovor:   Sve što je rađeno na nastavi (predavanjima i vežbama) .   U toku nastave biće uradjen jedan broj zadataka sa ranijih ispita,  slične zadatke možete naći u glavi 15 udžbenika.  Zadaci iz oblasti glava 1, 2 , 4, 6 i 14 (Sadržaj)  se pojavljuju često na ispitu, što ne znači da ne treba da znate i ostale delove gradiva.
Pitanje:  Kad  se mogu  nadoknaditi ili popraviti kolokvijumi?
Odgovor:    U terminu junskog roka studenti mogu umesto  ispita  da rade  kolokvijum (potrebno je prijaviti nadoknadu kolokvijuma).    Posle junskog roka nije moguće ponovo raditi kolokvijum.
Pitanje:  Šta ako na popravnom kolokvijumu osvojimo manje poena nego prvi put?
Odgovor: Ako radite popravni kolokvijum,  time poništavate prethodno dobijene poene  i u tom slučaju važi se samo  rezultat drugog pokušaja, i  ukoliko je on lošiji od prvog.
Pitanje:  Kako se polaže posle junskog roka?
Odgovor:  Posle juna, važe osvojeni poeni L + K, i polaže se ispit za 70 poena. Položen kolokvijum nije uslov za polaganje ispita

 

Download the PDF file .