vesti

Kolokvijum – 21. april 2018.

Kolokvijum je zakazan za 21. april 2018. Imaćete 6 zadataka koji su slični (ali ne istovetni) zadacima na sledećim stranicama ili su u vezi sa nekim od primera u udžbeniku, čiji su brojevi navedeni u sledećem delu. Na kolokvijumu možete da osvojite do 24 poena koji se računaju u predispitne obaveze pod uslovom da ste osvojili najmanje 12 poena; u suprotnom, niste položili kolokvijum i poeni se ne računaju. Kolokvijum se može raditi i u junskom roku umesto ispita.