vesti

Kolokvijum – 14. maj 2017.

Kolokvijum je zakazan za nedelju, 14. maj 2017 u 15 sati.  Biće 6 zadataka koji su slični (ali ne istovetni) zadacima na sledećim stranicama ili su zasnovani na nekim  od primera u udžbeniku, čiji su brojevi navedeni u sledećem delu.   Na kolokvijumu možete da osvojite do 30 poena koji se računaju u predispitne obaveze pod uslovom da ste osvojili najmanje 15 poena; u suprotnom, niste položili kolokvijum i poeni se ne računaju.  Kolokvijum se može raditi i u junskom roku umesto ispita.